cho thuê xe tải cẩu 5 tấn

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :
cẩu tư hàng 5 tấn lắp trên xe tải 8 tấn

cho thuê xe tải cẩu 5 tấn

cẩu tự hành 5 tấn lắp trên xe tải 8 tấn

cẩu tự hành 5 tấn lắp trên xe tải 5 tân

Liên hệ: 0982.866.577